Europejskie Dziedzictwo Wyborcze

W 2003 roku Rada Europy opublikowała dokument pn. „Kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych. Wytyczne i Raport wyjaśniający”.1 Cała zawartość kodeksu KDP weszła do wydanego dziesięć lat później nowego i poszerzonego dokumentu pn. „Prawo wyborcze”.2 Kodeks KDP wprowadził do obiegu pojęcie Europejskie Dziedzictwo Wyborcze (EDW). EDW zostało zdefiniowane poprzez podanie pięciu zasad, które to dziedzictwoCzytaj dalej „Europejskie Dziedzictwo Wyborcze”

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij